BLOKKADES

Blokkades

Iedereen baseert gedrag op zijn eerdere ervaringen, of deze nu bewust of onbewust zijn. Een gedeelte van deze ervaringen is goed verwerkt maar een ander deel is dat niet. Sommige ervaringen hebben we verstandelijk wel verwerkt maar nog niet emotioneel. En dat zorgt er voor dat je, weliswaar onbewust, uit balans raakt. Dat wordt in de NEI therapie een emotionele blokkade genoemd. Deze blokkades houden je, meestal onbewust, vast in voor jou vertrouwde en bekende patronen waardoor je er van wordt weerhouden je leven te leiden zoals je dat werkelijk zou willen

Gedrag is een actie die voortkomt uit iemands denkwijze, houding, standpunt of instelling ten opzichte van mensen, zaken of gebeurtenissen.

Zie ook de uitleg op de pagina NEI

 

Hoe wordt dit verwerkt in de Nei therapie

We bespreken eerst waar je graag aan wilt werken of waar je last van hebt. Vanaf dat punt gaan we bekijken welke gevoelens en bijbehorende emotionele blokkades van het onbewuste daarbij aanwezig zijn. Vervolgens wordt een en ander duidelijk, bv. waarom je je gedraagt zoals dat nu doet of je voelt zoals je je nu voelt. Als je er voor kiest deze blokkades op te ruimen kun je hiermee je balans herstellen en dat geeft je dan vrijheid. Het is niet nodig tijdens de sessie hoef je geen situaties te herbeleven of emoties opnieuw te ervaren. We hoeven er ook niet eindeloos over te blijven praten. Omdat een NEI sessie geen zware emotionele sessie hoeft te zijn ervaren veel mensen deze therapie als een prettige therapievorm

 

biotensor afspraak