NEI

BIOTENSOR EN NEI

NEURO EMOTIONELE INTEGRATIE (NEI)

NEI is een therapie en werkwijze die zich richt op de oorzaak en motivatie van gedrag en het loslaten van blokkades en belemmerende overtuigingen. NEI spoort incongruenties op tussen je bewuste en onbewuste met behulp van spiertesten of de Biotensor

 

 

 

 WAT KUN JE MET NEI AANPAKKEN:

 

Ongewenst Gedrag: je wilt het één maar doet het ander. Je acties zijn niet in overeenstemming met wat je eigenlijk wilt. BV. je wilt stoppen met roken maar het lukt je niet, je wilt zelfverzekerd overkomen maar bij discussies laat je niet horen dat je er bent.

 

Ongewenst Gevoel: Je wordt ‘overvallen’ door gevoelens van onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, angst, depressie, verdriet, eenzaamheid. Dit kan o.a. leiden tot fobieën, leer – en concentratieproblemen, stress of slapeloosheid.

 

Fysieke Klachten: Ons onbewuste overlevingsmechanisme zal alles doen om ons te beschermen tegen pijnlijke ervaringen. Dit kan zelfs zover gaan dat dit zich uit in fysieke reacties zoals bv. hoofdpijn, migraine, lusteloosheid, spanning, allergieën, burn-out en andere chronische klachten

 

NEI is een eenvoudig toe te passen methode, die snel effect heeft en ook andere therapieën gunstig beïnvloedt. Je kunt NEI toepassen bij onder meer het bewust optimaal benutten van je potentieel, het versnellen van ziekteherstel ofwel het voorkomen van ziekte, het doorbreken van gedragspatronen, verbeteringen in het aangaan en onderhouden van relaties en bij het verwerken van traumatische ervaringen.

 

NEI is ontwikkeld vanuit allerlei verschillende geneeswijzen en methodieken. De basis is gelegd met elementen uit de Touch For Health, NAC (neuro associatief coachen) en NLP. Er wordt gebruik gemaakt van de relaties tussen organen en emoties, indeling van emoties, acupunctuurpunten en creëren en handhaven van de natuurlijke lichamelijke en geestelijke harmonie. Binnen het energetische testen kan ook gebruik gemaakt worden van affirmaties, visualisaties en het inzetten van natuurgeneeskundige middelen ter ondersteuning van de bewustwording en het integratieproces.

CTA